Hazine, iki tahvil ihalesinde 11,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, birinci ihalede, 6 ay (2289 gün) vadeli, değişken faizli devlet tahvilinin yine ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 4 milyar 661 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 287 milyon lira, net satış 3 milyar 110,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 751 milyon liralık teklif alındı ve bu kısma 3 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yine ihracı gerçekleştirildi. İhalede kolay faiz yüzde 22,43, bileşik faiz yüzde 23,69 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 3 milyar 246 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 127 milyon lira, net satış 1 milyar 103,8 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 222 milyon liralık teklif alındı ve bu kesite 2 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 11 milyar 164,5 milyon lira borçlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir