Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi tamamlandı

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi, okullar ortasındaki farklılıkları azaltarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, öğretmenlerin mesleksel gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek ve okulların bakım, tamir ve donatım gereksinimlerini karşılayarak eğitimin niteliğini artırmak emeliyle 16 Eylül 2021’de başlatıldı. Projeye toplam 3 milyar liralık bütçe ayrıldı.

OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 95’E ÇIKTI
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projenin Diyarbakır’da düzenlenen kapanış merasiminde yaptığı konuşmada bir ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu anımsatarak şunları söyledi:

“Beşeri sermayenin niteliğini artırmada en kıymetli enstrümanı da eğitimdir. 2000’li yıllara geldiğimiz vakit Türkiye’deki fotoğraf hiç de iç açıcı değildi. Zira o yıllarda Türkiye’de beş yaştaki okullaşma oranının yalnızca yüzde 11’di. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yalnızca yüzde 44’tü. Yükseköğretimdeki net okullaşma ise yalnızca yüzde 14’tü. Yani ilkokul hariç tüm kademelerde okullaşma oranları yüzde 50’nin altındaydı. OECD ülkeleri, yani bizim rekabet etmiş olduğumuz ülkelere baktığımız vakit o ülkelerin, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını 1950’li, 1960’lı yıllarda yüzde 90’ın üzerine çıkarttığını görüyoruz. İşte son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Türkiye’de bölge, kent, ilçe ayrımı yapılmaksızın yapılan seferberlik sonucunda, beş yaştaki okullaşma oranları yüzde 11’den yüzde 98’e, ortaöğretimdeki yani liselerdeki okullaşma oranları yüzde 44’ten yüzde 95’e, ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99’un üzerine, ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99’un üzerine ulaştı. Son 20 yılda eğitimin tüm kademelerinde, Cumhuriyet tarihinde birinci sefer okullaşma oranı yüzde 95’in üzerine çıktı. Yani son yirmi yıl beşeri sermayenin en verimli bir biçimde değerlendirildiği bir periyoda tekabül ediyor.

EKONOMİK YARDIMLAR DEVAM EDİYOR
Ekonomik imkânı olmayan ailelerin çocuklarının eğitime devam edebilmesi için koşullu olarak verilen yardım 19 yıldan beri devam ediyor.Taşımalı eğitim imkânı sunuluyor, bir buçuk milyon öğrencimiz şu anda eğitim sisteminde fiyatsız olarak yemek yiyor. Pansiyon, burs üzere eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çok sayıda toplumsal siyaset bu periyotta uygulamaya kondu.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE EHEMMİYET VERDİK
Tüm gelişmelerin mimarı, her vakit eğitime bütçeden en büyük hissesi ayıran, eğitime her vakit müspet ayrımcılık yapan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ulusal Eğitim Bakanlığı olarak gelinen noktada eğitimimizi çok daha âlâ noktalara taşımak, kalitesini arttırmak için üç noktaya yük verdik. Birinci olarak eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine önemsedik. Bunun için iki tane ana odak noktamız oldu. Birincisi okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıydı. Okul öncesi eğitim, okullar ortası muvaffakiyet farklarının kaynaklandığı yerdir. Düşünün 2000’li yıllarda beş yaştaki okullaşma oranı yüzde 11. Yani yüzde 89’un okul öncesi eğitim erişimi yok. Okul öncesi eğitime erişenle, erişmeyen ortasındaki fark ne vakit ortaya çıkmakta? Okul başladığı vakit. Şayet eğitim sistemi bu farkı telafi edemezse o vakit muvaffakiyet farkı dayanılmaz bir halde artıyor.. İşte eğitim sistemimiz aslında yıllardan beri bu okul öncesi eğitimdeki erişim kısıtlığından çekiyordu. 6 Ağustos 2021’de tüm Türkiye’de 2 bin 782 bağımsız anaokulu vardı. 

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
Biz bu projeyi başlattığımız vakit, 3 bin tane anaokulunu bir senede yapmak üzere yola çıktık ve Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde projemizi başlattık. Maksadımız şuydu: Üç yaşındaki okullaşma oranlarını, dört yaş okullaşma oranlarını mümkün olduğu kadar ortalamasını yaklaştırmak. Beş yaş okullaşma oranını ise mümkünse yüzde 100’e ulaştırmak. Bir sene içerisinde 2 bin 321 tane bağımsız anaokulu yapmışız. 16 bin 100 ana sınıfı yapmışız. Olağanda beş ana sınıfı, bir anaokuluna tekabül eder. Hasebiyle 16 bin 100 ana sınıfı, 3 bin 220 tane bağımsız anaokuluna tekabül ediyor. 2 bin 321’i de buna ek ettiğimiz vakit, bir yıl üzere kısa müddette 5 bin 541 bağımsız anaokulu kapasitesi oluşturmuşuz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir