Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu

Afet Tekrar İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna nazaran, doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması maksadıyla Afet Tekrar İmar Fonu kurulacak.

Fonun 7 kişilik İdare Şurası, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Liderinden oluşacak.

FONUN KAYNAKLARI

Yönetim Heyeti, fondan kaynak transferi yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak meblağını ve harcama programlarını belirleyecek.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe, krediler; bütçeye bu emelle konulacak ödenek; Fon tarafından kurum, kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Kanunun emeline uygun formda İdare Heyeti tarafından karar verilen projeler için harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere fondan, idare şurası onayı ile ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılacak. Bu biçimde aktarılan meblağlar, genel bütçe kapsamındaki yönetimler için genel bütçeye, öbür yönetimler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

MALİ BİLGİLER EN GEÇ ÜÇER AYLIK DEVİRLERDE AÇIKLANACAK

Fon, bağımsız kontrol standartlarına uygun olarak denetlenecek. Fon kaynakları ve aktarılmasına ait mali datalar, en geç üçer aylık periyotlar prestijiyle kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede, kaynak aktarılan yönetimler gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun misyonlarıyla ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri hasebiyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

Fonun faaliyetleri münasebetiyle yapılan süreçler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan; kendisine yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden; Fonun faaliyetleriyle ilgili süreçler banka ve sigorta muameleleri vergisinden; kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR VERGİDEN DÜŞÜLEBİLECEK

Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir yahut kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir yahut kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kaidesiyle beyan edilen gelirden yahut kurum çıkarından indirilebilecek.

Doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti ismine sağlanan dış finansmanı, Afet Tekrar İmar Fonuna karşılıksız tahsis etmeye, Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Herhangi bir dış finansman kaynağının, tıpkı maksat doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri dışında kalan, bu kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara münhasıran kullandıracağı dış finansmanı, ilgili kurum ve kuruluşlara karşılıksız tahsis etmeye de Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu kapsamda tahsis edilen fiyatlar karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkilendirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir