Aile Bakanlığı en düşük 32.557 TL, en yüksek 65.108 TL maaş ile personel alımı devam ediyor!

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 6 ncı hususuna dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Yöntemler Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci unsurunun ikinci fıkrası uyarınca bilişim çalışanı alımı yapacağını açıkladı.  En düşük 32.557 TL, en yüksek 65.108 TL maaş ile belirtilen takımlarda görevlendirme yapacağını açıklayan kurum, yayınladığı ilan ile müracaat koşulları ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntılar detayları ile paylaştı. 

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı bilişim çalışanı alımı müracaatları 17 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet (Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı/ Meslek Kapısı) ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ BELGELER

a) Fotoğraflı özgeçmiş evrakı,

b) Lisans eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik dokümanının onaylı örneği,

c) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) unsurunda belirtilen mesleksel tecrübeyi gösterir evrak, • Özel dalda çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma müddetlerini gösterir evrak, • Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak doküman, İstenilen hizmet mühletinin tek bir dokümanla sağlanmaması halinde birden fazla doküman sunulabilecektir.

ç) GENEL ŞARTLAR başlığının (e) unsurunda belirtilen, en az iki şimdiki programlama lisanını bildiğini gösterir evrak, (Belge olarak öğrenilen programlama lisanlarının belirtildiği onaylı lisans yahut lisansüstü transkript dokümanı yahut mezun olunan kısımdan alınan eğitimi yapılan programlama lisanlarını belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama lisanlarını gösteren onaylı yazı yahut eğitim kurumlarından alınan kurs iştirak sertifikaları üzere evraklar kabul edilir),

d) ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile deneyim yahut tecrübesi gösteren evraklar (Sertifikalar imtihanla alınmış olmalıdır).

BAŞVURU KAİDELERİ NELER

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda sayılan genel kuralları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen kısım mezunları aylık brüt kontrat fiyat tavanının 2 katı için müracaat yapabilirler.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, fiyat tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleksel deneyime sahip bulunmak, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

RESMİ İLAN METNİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir